๑๒. ตอนทรงปรารภเหตุของการตั้งอัครสาวกทั้งสอง

admin

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 21
  • ได้รับการอนุโมทนา: 11
  • ได้รับการอนุโมทนา: 11
    • ดูรายละเอียด
๑๒. ตอนทรงปรารภเหตุของการตั้งอัครสาวกทั้งสอง


โดย พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

               เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดบรรดาบริวารของพระสารีบุตร และ พระโมคคัลลาน์ ได้บรรลุอรหัตผลแล้วต่อมาอีก ๗ วัน องค์สมเด็จพระภควันต์ก็ทรงเทศน์โปรดให้พระโมคคัลลาน์สำเร็จอรหัตผล มาวันที่ ๑๕ องค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงสงเคราะห์ให้พระสารีบุตร เป็นอรหัตผลเหมือนกัน