๑๔. บุพกรรมของพระโมคคัลลและพระสารีบุตร

admin

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 21
  • ได้รับการอนุโมทนา: 11
  • ได้รับการอนุโมทนา: 11
    • ดูรายละเอียด
๑๔. บุพกรรมของพระโมคคัลลและพระสารีบุตร


โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซูง จ.อุทัยธานี


สำหรับวันนี้ก็จะขอนำเอาบุพพกรรมของพระอัครสาวกทั้งสองมาเล่าสู่กันฟัง
ตามพระบาลีท่านกล่าวว่า ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่า