พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า…..

เต้อ

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 178
  • ได้รับการอนุโมทนา: 2
  • ได้รับการอนุโมทนา: 2
    • ดูรายละเอียด
พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า…..
« เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2016, 03:06:20 AM »
พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า…..

ธรรมอันเราตถาคตแสดงไว้แล้ว
ชนเหล่าใดสำคัญตาม จะรู้ตาม
จะบันเทิงตาม ซึ่งคำที่เรากล่าวดีแล้ว
จะเจรจาดีแล้วแก่กันและกัน
ชนเหล่านั้นพึงหวังได้คือ
จะพร้อมเพรียงกัน ชื่นบานต่อกัน ไม่วิวาทต่อกัน
มองกันและกันด้วยดวงตาอันเปี่ยมด้วยความรักอยู่

(พระไตรปิฎกเล่ม ๑๘ “ปัญจภังคสูตร” ข้อ ๔๑๒)