เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาเทศน์โปรดหลวงปู่จันทา ถาวโร

เต้อ

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 178
  • ได้รับการอนุโมทนา: 2
  • ได้รับการอนุโมทนา: 2
    • ดูรายละเอียด
เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาเทศน์โปรดหลวงปู่จันทา ถาวโร

"ทั้งภายในคือตัวเรา และภายนอกคือคนอื่น ให้พิจารณาโดยอนุโลมปฏิโลม ในสกนธ์กายนี้ รูปกายเป็นมูลฐานโรงงานใหม่ สำหรับผู้มีสติปัญญาจะมาค้นคว้าขุดค้นหาของดีมีมนุษยสมบัติ (การเกิดเป็นมนุษย์) สวรรคสมบัติ (การเกิดในสวรรค์) พรหมโลกสมบัติ (การเกิดในพรหมโลก)

เครื่องกลั่นกรองมูลฐานได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา มรรค ๘ ปฏิบัติกรรมฐาน โพชฌงค์ ซึ่งจะกลั่นกรองเอาขี้แร่ออกจากโรงงานแล้วก็จะเหลือแต่ของดี คือ แก้วพุทโธ แก้วธัมโม แก้วสังโฆ

ส่วนขี้แร่คือ โลภะ โทสะโมหะ คัดออกหมดแล้วเหลือแต่ของดี ได้ชื่อว่าตน เมื่อได้ตนแล้ว ชื่อว่าหมดสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ เป็นผู้พ้นทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บตาย"

นี้แหละพระพุทธเจ้าเทศน์โปรด

ที่มา : http://www2.manager.co.th/mwebboard/listCo...43084&MBrowse=8