คำสอนท่านท้าวสักกะเทวราช

เต้อ

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 178
  • ได้รับการอนุโมทนา: 2
  • ได้รับการอนุโมทนา: 2
    • ดูรายละเอียด
คำสอนท่านท้าวสักกะเทวราช
« เมื่อ: สิงหาคม 03, 2016, 01:50:20 PM »
คำสอนท่านท้าวสักกะเทวราช หรือท่านปู่พระอินทร์ ท่านผู้เป็นใหญ่ในเทวโลก (รวบรวมโดย เกษร สุทธจิต จันทร์ประภาพ)

คนบำเพ็ญธรรมอยู่เหนือชะตากรรม ธรรมะรักษาเจ้าไม่ต้องกลัวภัยอันตราย จงเจริญในธรรมใช้ปัญญาบารมีให้มากบารมีอีก ๙ อย่างจะตามมาเองจนครบบารมี ๑๐ ให้อธิษฐาน จิตตั้งตรงนิพพานใกล้ตาย จิตรวมตัวกันก็ถึง อรหัตตผลได้ เมื่อใดมีกาย คือขันธ์ ๕ และจิตยึดติดขันธ์ ๕ ก็คือ มีกิเลส ตัณหา อุปาทานจะเป็นทุกข์ตลอดกาล โลกกับสรรค์ไม่มีอะไรจริง สวรรค์ต้องเกิด หมดบุญจากสวรรค์ ก็มาเกิดในโลกมนุษย์ ทุกคนจะเกิดต้องผ่าน ท่านท้าวสักกะเทวราชทั้งสิ้น ท่านเป็นหัวหน้าเทพเทวดา ๖ ชั้น ท่านสอนว่า เมื่อใดจิตเรายังหลง กายคนเหม็นเน่าทุกวันนี้ จิตก็สกปรกเศร้าหมองไม่ผ่องใส ไม่เป็นประภัสสร เมื่อใดจิตวางเฉย ไปตามกฎของธรรมดาของธรรมชาติ เมื่อนั้นจิตหลุดพ้นแน่นอน

พิจารณา อนัตตา คือ ความพังสลายของร่างกายทุก ๆ สิ่งในโลกเสื่อมสลาย คือ ร่างกายไม่ใช่ของเจ้า เจ้าไม่มีในร่างกาย ร่างกายไม่มีไม่ใช่ของเจ้า เจ้านั้นคือ จิตประภัสสรมาก่อน ไม่ใช่อันเดียวกับกาย คนละส่วนกัน อย่าเอาไปปะปนกัน มองดูทุกอย่างในโลกไปตามกฎธรรมดา เป็นธรรมชาติ ธรรมะอยู่ในตน เราไม่ต้องไป ไปแสวงหาข้างนอก ข้างนอกเป็นเพียงของ ชั่วครูชั่วคราว สมมุติทั้งสิ้นไม่ใช่ธรรมะที่แท้จริง ธรรมะแท้จริงคือ จิตที่มายึดติดในรูป + นาม หลงรักร่างกายปลอมนี้ ไม่ยึดติดในรูปกายไม่ยึดในนาม คือ ความคิด ความจำ ความรู้สึกประสาทตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เลิกยึดติดก็เข้าถึง อรหัตตผลทันที

ธรรมะเป็นยาวิเศษ เป็นสิ่งที่รักษาได้สารพัดโรคผู้ใดรักษาไม่หายก็เพียรบอกให้ไปบำเพ็ญธรรม พิจารณาว่ากาย ไม่ใช่ตัวเราจริง เราคือจิต จิตก็ไม่ใช่กาย พุทธานุภาพไม่อาจประมาณได้ อนันตมหาจักรวาลที่กว้างใหญ่มีพระรัตนตรัย นี่แหละ เป็นสิ่งที่คุ้มกันสิ่งใดก็ดี ในมหาจักรวาล ไม่สามารถจะทำลายพระรัตนตรัยได้ พระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่คลุมทั่วจักรวาล