๒. ความเป็นมาของพระพุทธเจ้า ตอนพระโพธิสัตว์ลงสู่ครรภ์พระมารดา

admin

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 21
  • ได้รับการอนุโมทนา: 11
  • ได้รับการอนุโมทนา: 11
    • ดูรายละเอียด
๒. ความเป็นมาของพระพุทธเจ้า ตอนพระโพธิสัตว์ลงสู่ครรภ์พระมารดา


โดย  พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

               ต่อแต่นี้ไปก็จะนำมาซึ่งพระพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอนุสนธิสืบกันมาตั้งแต่ที่คุยกันในคราวก่อน
เป็นอันว่า  เมื่อองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า  ถอยหลังจากนี้ไปประมาณ ๔ อสงไขยกับแสนกัป  เวลานั้นองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย์เกิดเป็น มหาทุคคตะ  เป็นคนที่ยากจนเข็ญใจ  ได้ถวายทานแด่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทะเจ้าทรงพระนามว่า อุทุมพร แล้วก็ปรารถนาพระโพธิญาณ  พระพุทธเจ้าองค์นั้นจึงได้ทรงพยากรณ์แก่องค์สมเด็จพระพิชิตมารในตอนนั้นว่า
 
ผู้อนุโมทนากระทู้นี้: HardyLowe