๔. ตอนทรงเทศน์โปรดปัญจวัคคีย์ฤๅษีทั้ง ๕

admin

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 21
  • ได้รับการอนุโมทนา: 11
  • ได้รับการอนุโมทนา: 11
    • ดูรายละเอียด
๔. ตอนทรงเทศน์โปรดปัญจวัคคีย์ฤๅษีทั้ง ๕


โดย  พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

               หลังจากที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ในตอนหนึ่งองค์สมเด็จพระประทีปแก้วได้ทรงพิจารณาว่า ธรรมที่พระองค์ทรงบรรลุนี้เป็นธรรมที่ลึกซึ้งคัมภีรภาพมาก ยากที่บุคคลอื่นใดจะบรรลุตามได้