ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานอุโบสถ "สมเด็จองค์ปฐม" และอุโบสถ

เต้อ

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 178
  • ได้รับการอนุโมทนา: 4
  • ได้รับการอนุโมทนา: 4
    • ดูรายละเอียด


เนื่องจากวัดพระธาตุกลางใจเมือง ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เมื่อ พ.ศ ๑๙๒๘ ยังไม่มีอุโบสถ จึงเป็นโอกาสดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนา

ขออาราธนาบารมีคุณของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม พระอริยะสงฆ์เจ้า พระโพธิสัตว์เจ้า พรหม เทพเทวา ครูบาอาจารย์ ทั้งหลาย รวมทั้งอานิสงส์ผลบุญนี้ จงเป็นปัจจัยให้ผู้ร่วมทำบุญทุกท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการ และเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ

สามารถร่วมทำบุญได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เดอะมอลล์บางกะปิ ชื่อบัญชี นายกิตติฐานันดร์ ชิษณุพงศ์ เลขที่บัญชี ๑๖๐-๒-๔๘๙๒๙-๐

ท่านใดประสงค์จะรับใบอนุโมทนาบัตร กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับ

สอบถามรายละเอียด โทร. ๐๙ ๑๔๒๖ ๖ต๔๒