ขอเชิญร่วมงานบุญเททองหล่อพระพุทธรูป ๕ องค์

เต้อ

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 178
  • ได้รับการอนุโมทนา: 3
  • ได้รับการอนุโมทนา: 3
    • ดูรายละเอียด
ขอเชิญร่วมงานบุญเททองหล่อพระพุทธรูป ขนาดหน้าตัก ๓๒ นิ้ว จำนวน ๕ องค์ ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าสามร่มโพธิ์ศรีรัตนญาณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เวลา ๙.๐๐ น. เริ่มพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ๕ องค์

ท่านที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมงานบุญนี้ สามารถทำบุญได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี พระสมบูรณ์ จันทร์ทิม เลขที่บัญชี ๔๗๕ - ๒ - ๖๕๓๓๑ - ๙ (475 - 2 - 65331 - 9)

ขออาราธนาบารมีคุณของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม พระอริยะสงฆ์เจ้า พระโพธิสัตว์เจ้า พรหมเทพเทวา ครูบาอาจารย์ ทั้งหลาย รวมทั้งอานิสงส์ผลบุญนี้ จงเป็นปัจจัยให้ผู้ร่วมทำบุญทุกท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการ และเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ

หมายเหตุ : เวลาตามกำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม