โครงการสร้างสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ และมหาวิหาร ณ วัดจันทร์ตะวันตก

เต้อ

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 178
  • ได้รับการอนุโมทนา: 4
  • ได้รับการอนุโมทนา: 4
    • ดูรายละเอียด


มูลเหตุในการสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ พระอาจารย์อุบาลีได้พบสมเด็จองค์ปฐมในนิมิต และได้ขออนุญาตสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมเพื่อให้พุทธบริษัทได้สักการะบูชา ซึ่งสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพุทธานุญาตให้สร้างได้ จึงดำเนินการสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมปางมารวิชัย ทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ มีซุ้มเรือนแก้ว ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก ๙ นิ้ว ขึ้นมา โดยตั้งใจจะสร้างให้ดีที่สุด และจะสร้างมหาวิหารเพื่อประดิษฐานที่สมพระเกียรติด้วย

แนวทางการออกแบบมหาวิหารสมเด็จองค์ปฐม

แบบมหาวิหารสมเด็จองค์ปฐมนั้น จำลองมาจากมหาวิหารสมเด็จองค์ปฐมที่พระอาจารย์อุบาลีเห็นในนิมิต และได้ถ่ายทอดให้สถาปนิกเขียนเป็นแบบ โดยพระอจารย์อุบาลี ดำริว่า จะทำให้ใกล้เคียงกับที่ท่านเห็นในนิมิตมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในโลกมนุษย์

รูปแบบมหาวิหารสมเด็จองค์ปฐม

มหาวิหารสมเด็จองค์ปฐม จะสร้างเป็น ๒ ชั้น หลังคาทรงจตุรมุข ด้านหน้า ๙ ชั้นด้านหลัง ๕ ชั้น ส่วนด้านที่เหลือด้านละ ๔ ชั้น ชั้นล่างนั้นจะใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจ ส่วนชั้น ๒ จะเป็นที่ประดิษฐานสมเด็จองค์ปฐม ขนาดของมหาวิหาร กว้าง ๓๙ เมตร ยาว ๖๘ เมตร

กำหนดการก่อสร้าง

ระยะเวลาในการก่อสร้างมหาวิหารสมเด็จองค์ปฐมประมาณ ๕ ปี โดยเริ่มทำการรื้อวิหารหลังเดิมเมื่อต้นปี ๒๕๕๑

งบประมาณในการสร้าง

พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ประมาณ ๑๐ ล้านบาท มหาวิหารสมเด็จองค์ปฐม ประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท

การร่วมทำบุญ

พระอาจารย์อุบาลีได้กล่าวว่า ในการสร้างสมเด็จองค์ปฐม และมหาวิหารสมเด็จองค์ปฐมนั้นเป็นบุญใหญ่ ผู้ที่ได้ร่วมทำบุญนั้นถือว่า มีวาสนา และท่านยังได้แนะนำผู้ที่ทำบุญให้ได้อานิสงส์สูงสุดไว้ดังนี้ คือ ขอให้มีความตั้งใจในการทำบุญแล้วรีบทำบุญโดยเร็วที่สุด และอย่าเสียดายปัจจัยที่ได้ทำบุญไปแล้ว จะทำให้ได้รับอานิสงส์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม และมหาวิหารสมเด็จองค์ปฐม ณ วัดจันทร์ตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยกัน หากไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญที่วัด สามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสิงหวัฒน์ ชื่อบัญชี พระอุบาลี อตุโล เลขที่บัญชี ๖๔๔ - ๐ - ๒๐๓๒๓ - ๑