โครงการมหากุศลเนื่องด้วยพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม

เต้อ

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 178
  • ได้รับการอนุโมทนา: 4
  • ได้รับการอนุโมทนา: 4
    • ดูรายละเอียด


จากความตั้งใจที่จะได้ทำบุญสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ปฐมด้วยเป็นจำนวน ๙ องค์นั้น บัดนี้ มีพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ปฐมที่จะได้มาบรรจุรวม ๙ องค์แล้ว โดยได้จากพระคุณเจ้าหลายรูป ซึ่งทุกรูปเป็นลูกหลานหลวงพ่อฤาษีฯ และปรารถนาพุทธภูมิ

ขอเชิญร่วมทำบุญ
- สร้างผอบเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ปฐมไว้ที่พระเกศ หรือพระเศียรของพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม
- สร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม
- สร้างวิหาร,ศาลา ฯลฯ เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม

พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมของโครงการ มีดังนี้
๑. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ ปางพระนิพพาน ณ วัดปฐมพุทธาราม จังหวัดเชียงราย
๒. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ปางไสยาสน์ ณ วัดพระธาตุดอยเวียง จังหวัดลำพูน
๓. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ปางมารวิชัย มีซุ้มเรือนแก้ว ณ วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ จังหวัดสกลนคร
๔. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ ปางมารวิชัย มีซุ้มเรือนแก้ว ณ วัดจันทร์ตะวันตก จังหวัดพิษณุโลก
๕. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ปางมารวิชัย มีซุ้มเรือนแก้ว ณ วัดวิสุทธิเทพาราม จังหวัดตราด
๖. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ปางมารวิชัย มีซุ้มเรือนแก้ว ณ สำนักสงฆ์มโนธรรม จังหวัดชลบุรี
๗. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ปางมารวิชัย มีซุ้มเรือนแก้ว ณ สำนักสงฆ์สายไหมวนาราม จังหวัดสระแก้ว
๘. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ ปางมารวิชัย ณ วัดถ้ำวราราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๙. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ ปางมารวิชัย ณ วัดชัยชนะสงคราม จังหวัดสงขลา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑๐. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ ปางมารวิชัย ณ วัดประชุมสงฆ์ จังหว้ดสุพรรณบุรี
๑๑. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ ปางมารวิชัย ณ วัดศรีมหาโพธิ์ จังหวัดชัยภูมิ
๑๒. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ปางมารวิชัย มีซุ้มเรือนแก้ว ณ สำนักสงฆ์ถ้ำเต่าทอง จังหวัดนครราชสีมา
๑๓. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ ปางมารวิชัย ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
๑๔. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ปางมารวิชัย มีซุ้มเรือนแก้ว ณ วัดคลองสิบสี่ จังหวัดนครนายก
๑๕. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ปางมารวิชัย มีซุ้มเรือนแก้ว ณ วัดป่าสว่างธรรม จังหวัดอุบลราชธานี
๑๖. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ ปางลีลา ณ วัดโพธิธรรม นครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี
๑๗. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ปางพระวิสุทธิเทพประทานพร ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานศิษย์หลวงปู่ปาน พระราชพรหมยาน จังหวัดระยอง
๑๘. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ปางมารวิชัย มีซุ้มเรือนแก้ว ณ สำนักสงฆ์ชัยพิทักษ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๙. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ปางมารวิชัย มีซุ้มเรือนแก้ว ณ สำนักสงฆ์บ้านนาเงิน จังหวัดลำปาง
๒๐. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ ปางพระนิพพาน ณ สำนักสงฆ์หนองระหงษ์ จังหวัดกาญจนบุรี
๒๑. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ปางมารวิชัย มีซุ้มเรือนแก้ว ณ ที่พักสงฆ์วังตะแบก จังหวัดนครสวรรค์
๒๒. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ปางมารวิชัย มีซุ้มเรือนแก้ว ณ วัดศิลามะ จังหวัดสุรินทร์
๒๓. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ปางมารวิชัย มีซุ้มเรือนแก้ว ณ พระธาตุอินทร์แขวนมหาโพธิ์สัมฤทธิ์ จังหวัดแพร่
๒๔. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ ปางมารวิชัย ณ พระธาตุปูหลง จังหวัดเชียงราย
๒๕. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ปางมารวิชัย มีซุ้มเรือนแก้ว ณ พระธาตุม่อนหินขาว จังหวัดพะเยา
๒๖. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ปางมารวิชัย มีซุ้มเรือนแก้ว ณ วัดบ้านป่าบาก จังหวัดร้อยเอ็ด
๒๗. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ปางมารวิชัย มีซุ้มเรือนแก้ว ณ วัดพระธาตุกลางใจเมือง จังหวัดเชียงใหม่
๒๘. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ปางมารวิชัย มีซุ้มเรือนแก้ว ณ วัดเขาสามชั้น จังหวัดชลบุรี
๒๙. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ปางมารวิชัย มีซุ้มเรือนแก้ว ณ สำนักวิปัสสนาสัจธรรม จังหวัดชลบุรี
๓๐. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ปางมารวิชัย มีซุ้มเรือนแก้ว ณ สำนักสงฆ์ศิลาธรรมวิเวก จังหวัดชัยภูมิ
๓๑. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ปางมารวิชัย มีซุ้มเรือนแก้ว ณ สำนักสงฆ์บ้านบางแป้น จังหวัดตรัง
๓๒. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ ปางมรวิชัย ณ สำนักสงฆ์ศรีโพธิ์ทอง จังหวัดอุดรธานี


พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมบางองค์กำลังดำเนินการสร้าง และบางองค์ยังไม่ได้สร้าง เพราะต้องสร้างสถานที่จะประดิษฐานพระพุทธรูปให้เสร็จก่อน จึงขอทยอยบอกบุญ และหากมีเงินที่ได้จากการบอกบุญนี้เกินจากค่าผอบ จะขอนำมาสร้างพระพุทธรูปและวิหาร ฯลฯ

ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้ โลตัส บางกะปิ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายกิตติฐานันดร์ ชิษณุพงศ์ เลขที่บัญชี ๑๗๗ - ๒ - ๐๖๔๖๔ - ๕

ติดต่อสอบถามโทร. ๐๙ ๑๔๒๖ ๖๖๔๒

หมายเหตุ : พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมที่จะสร้าง และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ปฐม ในโครงการมหากุศลนี้ เดิมมี ๙ องค์ แต่ต่อมามีโอกาสที่จะได้ทำบุญมากขึ้นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 03, 2016, 03:33:29 PM โดย เต้อ »