งานบุญหล่อพระ วันที่ ๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เต้อ

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 178
  • ได้รับการอนุโมทนา: 3
  • ได้รับการอนุโมทนา: 3
    • ดูรายละเอียด
งานบุญหล่อพระ วันที่ ๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พิธีหล่อหลวงพ่อทองคำ (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน) ในวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ณ วัดท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ขนาดหน้าตัก ๓๒ นิ้ว จำนวน ๕ องค์ ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าสามร่มโพธิ์ศรีรัตนญาณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ

ออกเดินทาง วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๕.๓๐ น.

จุดนัดพบ หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

กลับกรุงเทพ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น.

ค่าเดินทาง ๗๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๙ ๑๔๒๖ ๖๖๔๒

หมายเหตุ : เวลาที่กำหนดนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม