๑๐. ตอนพระพุทธเจ้าทรงโปรดพระอัครสาวกทั้งสอง

admin

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 21
  • ได้รับการอนุโมทนา: 11
  • ได้รับการอนุโมทนา: 11
    • ดูรายละเอียด
๑๐. ตอนพระพุทธเจ้าทรงโปรดพระอัครสาวกทั้งสอง


โดย พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

               อาตมาจะขอเล่าเรื่องความเป็นมาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่ปรารภ “สัญชัยปริพรชก” และ “พระอัครสาวกทั้งสอง” สืบต่อกันไป