มีข่าวมาบอก

หัวข้อ

(1/1)

[1] ขอเชิญร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ วันเข้าพรรษา

[2] ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานอุโบสถ "สมเด็จองค์ปฐม" และอุโบสถ

[3] บุญพิเศษ...สร้างสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิไม้แกะสลัก

[4] โครงการสร้างสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ และมหาวิหาร ณ วัดจันทร์ตะวันตก

[5] ขอเชิญสร้างสมเด็จองค์ปฐมใหญ่ที่สุดในโลก

[6] โครงการมหากุศลเนื่องด้วยพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version