ชวนกันทำบุญ

หัวข้อ

(1/1)

[1] โครงการสร้างสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ และมหาวิหาร ณ วัดจันทร์ตะวันตก

[2] ขอเชิญสร้างสมเด็จองค์ปฐมใหญ่ที่สุดในโลก

[3] ขอเชิญร่วมงานบุญเททองหล่อพระพุทธรูป ๕ องค์

[4] โครงการมหากุศลเนื่องด้วยพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version