กระแสธรรม

หัวข้อ

(1/5) > >>

[1] เธอจงระวัง

[2] ความไม่รู้

[3] เร่งรัดบารมี...ไปนิพพาน

[4] คนไม่สนใจธรรม ธรรมก็ไม่เข้าถึงใจคน

[5] รู้จากปริยัติต่างกับรู้จากปฏิบัติ

[6] ชีวิตเป็นของไม่เที่ยง

[7] ปิดปากไว้ไม่พูดไม่จา ดีกว่าไปนินทาคนอื่น

[8] ภาวนาให้ได้ทุกอิริยาบถ

[9] โอวาทจากหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version