แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

หน้า: [1]
1
พระพุทธเจ้า / สมเด็จองค์ปฐม
« เมื่อ: ธันวาคม 24, 2015, 10:30:27 AM »
สมเด็จองค์ปฐม


                   หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่า  สมเด็จองค์ปฐมทรงพระนามว่า “สมเด็จพระพุทธสิกขี” แต่พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ผ่านไปแล้วอาจจะมีชื่อซ้ำกันก็ได้  โดยเฉพาะชื่อนี้มีด้วยกันถึง ๕ พระองค์  จึงเรียกขานกันว่าเป็น “พระพุทธสิกขีที่ ๑” พระองค์จึงทรงเป็นต้นพระวงค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์  จึงสมควรยกย่องพระพุทธองค์ว่าทรงเป็น “สมเด็จองค์ปฐม” อย่างแท้จริง

ครั้งหนึ่ง พระพุทธงค์เสด็จมาเล่าให้หลวงพ่อฟังที่บ้านสายลมว่า  สมัยที่พระองค์ทรงอุบัติในโลกมนุษย์  ในเวลานั้นคนมีอายุขัยประมาณ ๘ หมื่นปี  พระองค์เสด็จออกมหาภิเษกรมณ์เมื่อพระชนมายุได้ ๔ หมื่นปี
ผู้อนุโมทนากระทู้นี้: Sayimaki, Uisanaka, love55, luiskaew554@gmail.com, chacow, อีผี, Sixsaladin

2
๑ ความเป็นมาของพระพุทธเจ้า ตอนเริ่มปรารถนาพระโพธิญาณ


โดย  พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

               นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป  อาตมาจะนำความเป็นมาขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงแก่บรรดาท่านพุทธบริษัท  เพื่อเป็นประวัติในการประพฤติดี  ประพฤติชอบตามที่พระองค์ทรงปฏิบัติมา

ในวันนี้  ก็ขอเริ่มเรื่องเบื้องต้นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  จะทรงปรารถนาพระโพธิญาณ
ผู้อนุโมทนากระทู้นี้: DannaRapp, Zacharxy

3
๒. ความเป็นมาของพระพุทธเจ้า ตอนพระโพธิสัตว์ลงสู่ครรภ์พระมารดา


โดย  พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

               ต่อแต่นี้ไปก็จะนำมาซึ่งพระพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอนุสนธิสืบกันมาตั้งแต่ที่คุยกันในคราวก่อน
เป็นอันว่า  เมื่อองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า  ถอยหลังจากนี้ไปประมาณ ๔ อสงไขยกับแสนกัป  เวลานั้นองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย์เกิดเป็น มหาทุคคตะ  เป็นคนที่ยากจนเข็ญใจ  ได้ถวายทานแด่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทะเจ้าทรงพระนามว่า อุทุมพร แล้วก็ปรารถนาพระโพธิญาณ  พระพุทธเจ้าองค์นั้นจึงได้ทรงพยากรณ์แก่องค์สมเด็จพระพิชิตมารในตอนนั้นว่า
ผู้อนุโมทนากระทู้นี้: HardyLowe

4
๑๖. ตอนพระเจ้าสุทโธทนะทูลลาไปนิพพาน

โดย พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

               เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเป็นปีที่ ๙ในปีนั้นองค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงพิจารณาว่าพระพุทธบิดา คือ พระเจ้าสุทโธทนมหาราช พระบาทท้าวเธอเป็นผู้มีพระคุณใหญ่ในหลายอสงไขยกัป คือเป็นบิดา เวลานี้ตถาคตก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นเหตุให้พระองค์ทรงบรรลุพระโสดาบัน
ผู้อนุโมทนากระทู้นี้: luiskaew554@gmail.com

หน้า: [1]